नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाण्डौं
कलंकी, काठमाण्डौं

हाम्रो बारेमा

वि.सं. २०४९।२।१२ सालमा मालपोत कार्यालय कलंकीको स्थापना भएको हो । यो कार्यालय भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत रहेको छ। आफ्ना सेवाग्राहि लाई पारदर्शी रुपले छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न आधुनिक विद्युतीय प्रविधि अवलम्वन गर्ने क्रममा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Records Information Management System (LRIMS)) संचालन गर्ने पहिलो कार्यालय हो । मोठ श्रेस्ता र रोक्काको विवरण डिजिटाइज तथा माइग्रेशन गरी सो सम्बन्धी सूचना छिटो छरितो रुपमा सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरुलाई घरजग्गा सम्बन्धी सेवा अनलाइन मार्फत प्रदान गर्न २०७२।०४।२५ गते बाट यस कार्यालयमा online सेवाको शुभारम्भ भएको हो । एकै पटक आधुनिक रुपमा सवै गा. वि. स. नगरपालीका र महानगर क्षेत्रको सुविधा अनलाइन मार्फत दिन कठीनायी हुने महसुस गरी एक महिना शाखा नम्बर पाँच बाट सुरुवात गरी एक महिना पछि चौध गा. वि. स. (चाल्नाखेल, बाडभञ्ज्याङ, फर्पिङ भीमसेनस्थान, टल्कु डुडेचौर, पुरानो नैकाप, मच्छेगाउँ, शेषनारायण, मातातिर्थ, सौखेल, भिमढुंगा, छैमले,डाडापौवा रामकोट, तिनथाना, बलम्बु ) मा लागु गरीयो ।2073।10।17 गते थप दश गा. वि. स./नगरपालीका/महानगर (का.म.न.पा. १३, नया नैकाप, का.म.न.पा. १४, थानकोट, का.म.न.पा. १५, स्यूचाटार, सितापाइला, इचंगुनारायण, बाल कुमारी पागा, बाहीरी गाउ) थप गरी चौविस गा.वि.स. तथा नगरपालीकाहरुमा लागु गरी र मिति 2073।11।1 गते बाट पूर्णरुपमा अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र निम्न बमोजिम रहेको छ ।

का.म.न.पा. का वडा १३,  १४ र १५, (साविक कलंकी, टंकेश्वर, स्वयंभु, स्वडल्लु, कालिमाटी), इचंगुनारायण (साविक बालाजु वडा ७¸८¸९)¸ सितापाईला¸ दहचोक¸ स्युचाटार¸ बाडभञ्ज्याङ, पुरानो नैकाप, थानकोट¸ थानकोट महादेवस्थान¸बलम्बु¸ मातातिर्थ, किर्तपुर नगरपालीका (लायकु¸ चिथुविहार¸पालिफल¸बालकुमारी पाँगा¸ बाहिरी गाउँ¸ बिष्णुदेवी पाँगा¸ मच्छेगाउँ¸ चौभार भुतखेल)¸चाल्नाखेल, टल्कु डुडेचौर, शेषनारायण, सौखेल, छैमले, तिनथाना, नयाँ नैकाप¸ सतुंगल¸फर्पिङ भीमसेनस्थान, भिमढुंगा, डाडापौवा रामकोट रहेको छ ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)