नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाण्डौं
कलंकी, काठमाण्डौं

मुल्याकंन / न्युनतम मुल्यांकन

न्युनतम मुल्यांकनको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस


न्युनतम मुल्यांकन ७६/७७ को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)