नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाण्डौं
कलंकी, काठमाण्डौं

सुचना र परिपत्र / सुचना

टोकन प्रणाली र अनाधिकृत प्रवेश सम्बन्धमा यहा क्लिक गर् [Read more]


अनाधिकृत प्रवेश सम्बन्धी सुचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहो [Read more]


भूमि सम्बन्धी एप्स भुमि सुसाशनको जानकारीका लागि यहाँ क्लि [Read more]


Public Access Model सम्बन्धि सुचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस


स्ववासी घर जग्गा दर्ता सम्बन्धी सुचना
 
नेपाल सरक [Read more]

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)